Numer karty:

 23/2019
 decyzja
 ochrona zwierząt oraz roślin
 decyzja w sprawie usunięcia drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu działki nr 171/3 przy ul. Armii  Krajowej w Świdwinie,

Miasto:Świdwin

Powiat: Świdwiński

Województwo: Zachodniopomorskie

 OŚ.6131.52.2019.JS
 Urząd Miasta Świdwin
17.10.2019r.
Dokument zatwierdził:  Burmistrz Miasta Świdwin
   
Miejsce przechowywania:

 Wydział:KOŚ

 Numer pokoju : 30

 Telefon:943648045

 brak danych
 tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie:  wniosek  z dnia 19.09.2019
17.10.2019
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:  
Uwagi:  Starostwo powiatowe