Numer karty:

 21/2019
 decyzja
 ochrona zwierząt oraz roślin
 decyzja w sprawie usunięcia drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z terenu działki nr 152 droga wojewódzka w Świdwinie,

Miasto:Świdwin

Powiat: Świdwiński

Województwo: Zachodniopomorskie

 KOŚ.6131.21b.2019.JS
 Urząd Miasta Świdwin
20.08.2019r.
Dokument zatwierdził:  Burmistrz Miasta Świdwin
   
Miejsce przechowywania:

 Wydział:KOŚ

 Numer pokoju : 30

 Telefon:943648045

 brak danych
 tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie:  wniosek  z dnia 18.07.2019
20.08.2019
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:  
Uwagi: