Numer karty:

 28/26/2019
 decyzja
 ochrona zwierząt oraz roślin
 decyzja w sprawie usunięcia drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 187 szt. drzewa z terenu działki nr 194/12 przy ul. Drawskiej w Świdwinie,

Miasto:Świdwin

Powiat: Świdwiński

Województwo: Zachodniopomorskie

 
 Urząd Miasta Świdwin
 
Dokument zatwierdził:  Burmistrz Miasta Świdwin
   
Miejsce przechowywania:

 Wydział:KOŚ

 Numer pokoju : 30

 Telefon:943648045

 brak danych
 tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie:  wniosek  z dnia 07.11.2019
 
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:  
Uwagi:  konserwator zabytków