Numer karty:

 25/2019
 decyzja
 ochrona zwierząt oraz roślin
 decyzja w sprawie usunięcia drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzewa z terenu działki nr 3/158 przy ul. Gagarina w Świdwinie, w zamian za nasadzenia zastępcze

Miasto:Świdwin

Powiat: Świdwiński

Województwo: Zachodniopomorskie

 OŚ.6131.59.2019.
 Urząd Miasta Świdwin
 
Dokument zatwierdził:  Burmistrz Miasta Świdwin
   
Miejsce przechowywania:

 Wydział:KOŚ

 Numer pokoju : 30

 Telefon:943648045

 brak danych
 tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie:  wniosek  z dnia 23.10.2019
 
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:  
Uwagi:  Starostwo powiatowe