Numer karty:

 26/2019
 decyzja
 ochrona zwierząt oraz roślin
 decyzja w sprawie usunięcia drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzewa z terenu działki nr 180 przy ul. Słowackiego 1A w Świdwinie,

Miasto:Świdwin

Powiat: Świdwiński

Województwo: Zachodniopomorskie

 KOŚ.6131.26b.2019.JS
 Urząd Miasta Świdwin
07.11.2019r.
Dokument zatwierdził:  Burmistrz Miasta Świdwin
   
Miejsce przechowywania:

 Wydział:KOŚ

 Numer pokoju : 30

 Telefon:943648045

 brak danych
 tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie:  wniosek  z dnia 16.10.2019
07.10.2019
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:  
Uwagi: